Mijn favorieten

Nieuwbouw en dispositie

SEM consultancy geeft advies over woningmarktvraagstukken zoals (her)ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en het uitponden van huurwoningen.
Actueel bij nieuwbouw zijn ook PO (particulier opdrachtgeverschap) en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap), projecten waarbij de consument zelf of met een bouwgroep­het initiatief neemt voor het bouwen van een eigen woning of appartementengebouw.

Naast het adviseren houden wij ons bezig met het uitvoeren en organiseren van het verkoopproces. Onze klanten zijn ontwikkelaars, corporaties, overheden en beleggers.

Naast onze jarenlange ervaring hebben we een samenwerking gezocht met een aantal specialisten, ieder met een eigen kleur en invalshoek.

De competenties van deze specialisten liggen enerzijds in het creatieve en commerciële vlak­anderzijds in het adviestraject, de voorbereidingsfase, conceptontwikkeling, communicatie en uiteindelijke verkoop van een project.

Ook doen wij regelmatig beroep op de expertise van een Woningmarktconsultant­met een bewezen trackrecord in nieuwbouw en dispositie met een sterk analytische benadering. Als sparringpartner in het samenspel tussen onder meer stedenbouwkundigen, architecten, overheden, corporaties en ontwikkelaars.

Samen met deze adviseurs zijn wij in staat waarde toe te voegen bij adviezen in de ontwerpfase, het vermarkten en de daarop aansluitende benadering en begeleiding van aspirant kopers.
Juist in deze lastige tijd is het essentieel dat het juiste product (de woningen) naadloos aansluit op de beoogde doelgroep.
Voor de start van een project moet de opdrachtgever een volstrekt helder en realistisch beeld hebben van alle sterke en minder sterke kanten van zijn project. Een juist advies leidt tot aantoonbaar zekere opbrengsten en kortere doorlooptijden.

Door haar kennis van de markt en de diverse doelgroepen is SEM in staat consult te verlenen in:
het programma van eisen, productontwikkeling, prijzen, doelgroepenbepaling en daarop aansluitende marketingtools.
SEM geeft ook regelmatig advies over de potentie van het uitponden van dispositiecomplexen en regelt de aanbieding aan huurders of verkoopt de woningen bij mutatie.

­

Bestaande bouw en uitpondingen (dispositie).
SEM Consultancy biedt de volgende diensten bij bestaande bouw en uitpond projekten: Beoordeling woningportefeuille en marktanalyse. Hoe is de opbouw van de portefeuille versus de behoefte in de markt. Uitgangspunten kunnen zijn:

  • Rendement
  • Waarde
  • Verkoopbaarheid
  • Sociaal
    ­

Beoordeling woningsamenstelling bestaande wijken
Een analyse van de gewenste woningdifferentiatie gezien vanuit de behoefte in de markt. Een analyse naar het aanbod versus de vraag gedifferentieerd naar soort, aantallen en prijs.

­

Advies strategisch portefeuillebeheer

Analyse van de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn. SWOT analyse, sterkte- zwakte analyse vanuit marktperspectief met een beoordeling van de concurrentiepositie. Potentie voor uitponden.

­

Opstellen/beoordelen marketingstrategie

Opstellen van een marketingplan om tot een optimale afzetbaarheid te komen. De gekozen doelgroep is leidend in deze strategie. Nieuwbouw. SEM Consultancy biedt op de volgende wijze ondersteuning bij nieuwbouw:

1-­Advies in de voorbereidingsfase.
Wonen is iets heel persoonlijks. Het sluit nauw aan bij de manier van leven; met persoonlijke voorkeuren op het gebied van stijlen, sfeer, gezins- en levensomstandigheden en toekomstverwachtingen. We kijken daarbij of een plan of concept onderscheidend en creatief is; sluit het aan bij de wensen van de beoogde doelgroep. Hoe is de kwaliteit van de opzet en verdeling van de verschillende woningtypes en sluit dit aan bij het verwachtingspatroon van de consument. Draagt dit bij tot het realiseren van een hoogwaardig woonproduct en een optimale afzetbaarheid.
2-­Ontwerp analyse.
Het neerleggen van een visie op de woningplattegronden, de grootte van de woningen, de ligging, de sfeer en het architectuurbeeld voor een locatie met de detaillering- en indelingsvoorstellen.

Doelgroepen analyse.
Wie zijn de beoogde doelgroepen? Is de doelgroep omvangrijk genoeg en ook een potentiële koper.

Vraagprijsadvies. Voor de verschillende woningtypes wordt een prijsadvies afgegeven. Dit gebeurt op basis van het projectplan, ontwerpanalyse, opleverniveau in relatie tot de actuele situatie in de woningmarkt en gelijktijdigheid van concurrerende projecten.

Marketing- en communicatieadvies en begeleiding.
Goede communicatie is essentieel, de wijze waarop, de timing en volgordelijkheid. Zowel van het project zelf, klopt het imago, als de gebiedsmarketing ( woonomgeving) speelt communicatie een belangrijke rol. SEM kan, in samenwerking met een communicatiebureau, een communicatieplan / campagneplan ontwikkelen op projectniveau en de coördinatie van de uitwerking van het plan verzorgen.

Verkoop
Coördineren ( als directiemakelaar) van het verkoopproces en uitvoering. Het verkopen van nieuwbouwwoningen met alle daarbij behorende werkzaamheden. Alle aandacht, kennis en kunde is gericht op de verkoop van uw woningbouwproject. De verkoop van de woningen, het opzetten van een advertentiecampagne, aansturen van het verkoopteam en het zorgen voor een constant informatie en serviceniveau, het bezetten en managen van een modelwoning valt ook hieronder.

Second- en overall opinion
Wanneer u een externe partij een second opinion wil laten geven over uw project of wanneer een project niet naar verwachtingen verkoopt, is het mogelijk om SEM een analyse te laten maken om vanuit een andere invalshoek naar de potentie van het project te laten kijken. Het advies beoogt nieuw elan te geven aan de communicatie, marketing en verkoop van het project met de eventuele inschakeling van SEM als verkoopmakelaar.

SEM makelaars Amsterdam biedt deze consults/advisering op een professionele wijze aan.