Bel ons

Consultancy bij nieuwbouw en dispositie

Naast het verzorgen van makelaarsdiensten bij het kopen en verkopen van een woning in Amsterdam houden we ons bezig met advies en consultancy over grotere woningmarktvraagstukken. We hebben jaren ervaring in de Amsterdamse woningmarkt en een netwerk aan diverse externe specialisten om onze professionele adviezen verder te onderbouwen. Zo kunnen we u consultancy en begeleiding bieden in de volgende gebieden:

  • Het programma van eisen voor de ontwikkeling
  • De productontwikkeling zelf
  • Prijsstelling van het project
  • Doelgroepenbepaling
  • Marketing- en communicatie

Voordelen van onze service bij nieuwbouw en dispositie

Bij de opzet van een nieuwbouw- of verhuurproject in Amsterdam is het essentieel dat de woningen naadloos aansluiten op de beoogde doelgroep. Voor de start van een project moet de opdrachtgever een volstrekt helder en realistisch beeld hebben van alle sterke en minder sterke kanten van het project. Dankzij de expertise van ons en onze adviseurs zijn wij in staat waarde toe te voegen in de ontwerpfase, het vermarkten en de daarop aansluitende benadering en begeleiding van aspirant kopers. Onze service leidt tot aantoonbaar zekere opbrengsten en kortere doorlooptijden.

SEM consultancy bij bestaande bouw en uitponding

Bij SEM makelaars geven we woningadvies en begeleiden we het gehele dispositieproject. Daarbij houden we rekening met een aantal uitgangspunten van het project. Denk aan het verwachte rendement, de waarde van de woningen, de verkoopbaarheid van de woningen en sociale factoren. Het advies en de begeleiding bestaan uit een aantal facetten, die we hieronder hebben uitgewerkt.

BEOORDELING WONINGSAMENSTELLING BESTAANDE WIJKEN

We beginnen met een analyse van de gewenste woningdifferentiatie, gezien vanuit de behoefte in de markt. Hierbij kijken we naar het actuele aanbod versus de vraag. Daarbij maken we een onderscheid tussen het soort en het aantal woningen die er beschikbaar zijn en de bijbehorende prijzen. We kijken daarbij aan wat voor soort woningen er nog een behoefte is in de wijk.

ADVIES STRATEGISCH PORTEFEUILLEBEHEER

Vervolgens maken we een analyse van de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn. We maken hierbij een uitgebreide SWOT-analyse van het project vanuit marktperspectief, inclusief een beoordeling van de concurrentiepositie. Zo bepalen we de daadwerkelijke potentie van het uitponden van een bestaande woning.

OPSTELLEN OF BEOORDELEN MARKETINGSTRATEGIE

Zodra er voldoende potentie is om het dispositieproject door te zetten, helpen we u graag bij het opstellen van een marketingplan om tot een optimale afzetbaarheid te komen. De gekozen doelgroep is leidend bij het opstellen van deze strategie.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een dispositieproject in Amsterdam of omgeving en wilt daarbij professioneel advies? Neem dan contact met ons op! We gaan graag met u rond de tafel zitten om het project te bespreken en realiseren.

SEM consultancy bij nieuwbouwprojecten

Ook bij nieuwbouwprojecten is onze service van grote toegevoegde voor ontwikkelaars. Dit geldt voor zowel PO-projecten als CPO-projecten. Met onze expertise en ons netwerk kunnen we u adviseren en begeleiden tijdens het hele proces. De competenties van deze specialisten liggen enerzijds in het creatieve en commerciële vlak en anderzijds in het adviestraject, de voorbereidingsfase, conceptontwikkeling, communicatie en uiteindelijke verkoop van een project. We kunnen u van dienst zijn bij de volgende fasen in het proces:

Advies in de voorbereidingsfase

Wonen is iets heel persoonlijks. Het sluit nauw aan bij de manier van leven; met persoonlijke voorkeuren op het gebied van stijlen, sfeer, gezins- en levensomstandigheden en toekomstverwachtingen. In de voorbereidingsfase kijken we of een plan of concept onderscheidend en creatief is. Daarbij kijken we kritisch naar de volgende vragen:

  • Sluit het aan bij de wensen van de beoogde doelgroep?
  • Hoe is de kwaliteit van de opzet en verdeling van de verschillende woningtypes?
  • Sluit dit aan bij het verwachtingspatroon van de consument?
  • Draagt dit bij tot het realiseren van een hoogwaardig woonproduct en een optimale afzetbaarheid?

Doelgroepen analyse

Zoals aangegeven begint het met een analyse van de beoogde doelgroep. We kijken of het aantal geschikte potentiële kopers omvangrijk genoeg is. Een goede afbakening van de doelgroep is cruciaal voor het verdere verloop van het project.

Ontwerpanalyse

In de ontwerpfase adviseren we u vanuit marktperspectief over de woningplattegronden, de grootte van de woningen, de ligging, de sfeer en het architectuurbeeld voor een locatie met de detaillering- en indelingsvoorstellen. Op die manier zorgen we dat u woningen kunt realiseren die afzetbaar zijn in de huidige markt voor de beoogde doelgroep.

Vraagprijsadvies

Voor de verschillende woningtypes geven we een gedegen vraagprijsadvies. Dit gebeurt op basis van het projectplan, de ontwerpanalyse, het opleverniveau – in relatie tot de actuele situatie in de woningmarkt – en gelijktijdigheid van concurrerende projecten. Dit prijsadvies wordt geactualiseerd vlak voor start verkoop.

Marketing- en communicatieadvies en begeleiding

Goede communicatie is essentieel voor de vlotte verkoop en een goede opbrengst van de nieuwe woningen. De wijze waarop we de woningen in de markt zetten, de timing en volgordelijkheid spelen hierbij een grote rol. Ook communicatie is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het imago dat we willen uitstralen van het project en de woningen. SEM ontwikkelt in samenwerking met een communicatiebureau een communicatie- of campagneplan op projectniveau en verzorgt de coördinatie van de uitwerking van het plan.

Verkoop van de woningen

Als laatste kunnen we het verkoopproces als directiemakelaar coördineren en uitvoeren. Alle aandacht, kennis en kunde is gericht op de vloeiende verkoop van uw woningbouwproject. Onder de verkoopwerkzaamheden vallen de verkoop van de woningen, het opzetten van een advertentiecampagne, het aansturen van het verkoopteam en het zorgen voor een constant informatie- en serviceniveau. Indien er een modelwoning is opgeleverd, kunnen we deze ook bezetten en managen als onderdeel van het verkoopproces.

Second en overall opinion

Wanneer u een externe partij een second opinion wil laten geven over uw project of wanneer een project niet naar verwachting verkoopt, is het mogelijk om SEM een analyse te laten maken om vanuit een andere invalshoek naar de potentie van het project te kijken. Het advies beoogt nieuwe inzichten te creëren omtrent de marketing en verkoop van het project met de eventuele inschakeling van SEM als verkoopmakelaar.

Interesse in SEM consultancy? Neem contact op!

Als u overweegt een nieuwbouwproject te gaan ontwikkelen in de regio van Amsterdam en behoefte heeft aan gedegen advies en begeleiding, neem dan contact met ons op! We helpen u graag van de ontwerpfase tot en met de verkoop van de woningen.