Bel ons

Funderingsproblemen

Wat is de impact van funderingsproblemen op de woningmarkt en waar moet u op letten als koper?
Funderingsproblemen komen steeds vaker voor, een groot deel van onze woning staat op houten palen. Bij verandering in de grondwaterstand is het mogelijk dat de paalkoppen droog komen te staan met alle gevolgen van dien. Het draagvermogen wordt aangetast waardoor de woning verzakt. Huizenbezitters kunnen daar weinig aan doen, maar ze betalen wel de herstelkosten. Funderingsschade wordt niet gedekt door de verzekering omdat de oorzaak een langdurig proces is. De kosten zijn zeer fors; voor 1 pand kan dit oplopen naar bedragen tussen € 150.000,- tot € 250.000,-Als het dus niet direct noodzakelijk zullen de meeste eigenaren zich wel drie keer bedenken.

Maar wat voor invloed heeft dit op de woningmarkt? Moet een potentiële koper hier rekening mee houden?
In de Amsterdamse oververhitte huizenmarkt wordt door kopers vaak te weinig aandacht besteedt aan de staat van de fundering van de woning die ze zo graag willen hebben. Dat kan ze duur komen te staan. De verkoper is weliswaar verplicht om bij hem bekende problemen te melden, maar vaak is deze zelf onwetend van het probleem. De koper zelf heeft ook een onderzoeksplicht, maar een standaard bouwkundige keuring zegt weinig over de kwaliteit van de fundering. Daar is een funderingskeuring voor nodig; een dure operatie die ook nog tijd kost die er niet is. Alles moet razendsnel. De verkoper kan ook voor een koper kiezen die minder kieskeurig is. Door gebrek aan de juiste informatie is de kans groot dat de koper lager voor een onplezierige financiële verrassing komt te staan. In andere steden waar het funderingsprobleem beter in kaart is gebracht, zoals in Rotterdam, kun je de invloed op de transactieprijs wel terugzien; het drukt de verkoopprijs. Maar zelfs dan staat dit nog niet in verhouding tot de verwachte kosten.

Bron: Sweco

Wat kunnen potentiële kopers dan wel doen?
Allereerst is het een goed idee om bij een makelaar in te schakelen die goed bekend is met de lokale situatie of bij de gemeente de nodige informatie op te vragen: bouwkundige gegevens, vergunningen, grondwaterstanden, bodemgesteldheid, etc. In een aantal steden, zoals Rotterdam, Schiedam, Haarlem en Gouda, is hier inmiddels een apart loket voor geopend. Ook is er een Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek opgetuigd waar per postcode het risico op funderingsproblemen in kaart wordt gebracht. Deze informatie is nog wel te summier om als houvast te dienen. Ten slotte wordt er vanaf 1 juli 2021, in taxaties meer aandacht besteed worden aan mogelijke funderingsproblemen. We verwachten dat er hierdoor meer informatie beschikbaar wordt en er meer kritische vragen gesteld gaan worden.

Mocht u verder informatie willen of hulp bij uw zoektocht? Neem contact met ons op!