Bel ons

Hypotheekrentes

Wat is het effect van de stijgende hypotheekrentes op de huidige woningmarkt?

Een verminderde meeropbrengst; dat is waar verkopers op dit moment rekening mee moeten houden bij verkoop van hun woning. Als we kijken naar de stijgingen van de laatste jaren is altijd al de vraag geweest; wanneer komt hier een einde aan.

De betaalbaarheid van woningen en vooral voor starters in de woningmarkt is een hot item, regelmatig terugkerend in allerlei discussies en inmiddels een hoofdpijndossier voor de politiek waar onorthodoxe keuzes op de plank liggen om deze markt meer te reguleren. Makelaars werden en worden regelmatig gezien als aanjagers van de prijsstijgingen waar, rationeel beschouwd, vraag en aanbod en de lage rentes ( “geld is gratis” ) als oorzaken moeten worden gezien.

De actuele situatie in Amsterdam is dat het aantal bezoeken op woningen die in de verkoop staan drastisch afneemt. Dit zien we in alle prijsklassen. Het aanbod neemt daarentegen de laatste weken, eind mei-begin juni, sterk toe. Verkopers halen hun verkopen naar voren om in de huidige, nog steeds stevige woningmarkt, een goed resultaat te behalen. De omslag is zo snel gegaan dat zelfs de professional daarvan opkijkt.

Daarnaast zien we in de startersmarkt een sterk afnemend aantal Nederlandse kopers, de bezichtigingsaanvragen worden hoofdzakelijk gedaan door buitenlandse kandidaten; deze hebben een belastingvoordeel waardoor ze een behoorlijk financieel voordeel hebben ten opzichte van een Nederlandse kandidaat.

Het is moeilijk te voorspellen waar het naartoe gaat, maar met een ruimer aanbod wordt de markt competitiever en heeft de koper een ruimere keuzemogelijkheid. Wat doet de inflatie en wat doet de ECB na de zomer? Na een volgende renteverhoging is de kans groot dat de hypotheekrente verder stijgt en zal er, met een groeiend aanbod, een prijscorrectie plaatsvinden.  

Het begin van de keten is het kwetsbaarst; een stijging van de hypotheekrente raakt woningzoekers eigenlijk langs twee kanten. Enerzijds kunnen zij minder lenen en anderzijds worden de maandelijkse hypotheeklasten ook hoger. We zien dat dit vooral jonge starters en eenverdieners raakt. Het is in Amsterdam bijna onmogelijk geworden om als alleenstaande starter nog een woning te kunnen kopen. De vraag vermindert hierdoor vanzelf en kan zelfs tot een vraaguitval leiden. Het extreem overbieden, wat we de laatste jaren hebben gezien, zal dan ook afnemen.

Zoekers gaan weer kritischer kijken naar woningen en hun biedingen daar vervolgens op afstemmen.
Dit hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn, het brengt ons terug naar een wat reëlere woningmarkt. Een sterke daling van het prijsniveau is niet aan de orde is, wel een terugkeer naar een realistischere markt waar prijs en kwaliteit meer in verhouding komen, een gezondere situatie. Overigens is door de nu, tijdelijke afnemend vraag, de crisis in de woningmarkt niet voorbij. Het tekort aan woningen is evident.   

Voor de makelaars met een wat langere track record is huidige situatie geen onbekend fenomeen, de uitdaging zit hem er in om als makelaar de verwachtingen van onze klanten goed te managen. Kennis van de woningmarkt en het optimaal in de markt zetten van een woning wordt nu nog belangrijker dan voorheen!

*Dit artikel is ook verschenen in het magazine “Vastgoed Actueel”. Publicatie 8 juli 2022