Bel ons

Is een afvlakkende woningmarkt goed nieuws voor kopers?

Is een afvlakkende woningmarkt goed nieuws voor kopers?
We zien dat de koopwoningenmarkt in Nederland afvlakt. Er is sprake van een dalend aantal transacties en een afvlakkende stijging, zelfs hier en daar een daling van de koopprijzen in het afgelopen half jaar. Dit werkt stabiliserend in een markt die de afgelopen jaren wel op hol geslagen leek.

De cijfers van het eerste kwartaal in 2019 bevestigen dit.  Maar voordat er een nieuw evenwicht in de woningmarkt is bereikt verstrijkt er nog wel enige tijd vooral door gebrek aan aanbod en een achterblijvende nieuwbouwproductie. Uit de kwartaalcijfers blijkt, dat de transactieprijs van alle verkochte woningen in Nederland in een kwartaal 4% is gedaald. Toch is ten opzichte van vorig jaar de stijging 6 procent. Dat is minder fors dan we gewend zijn.

Is dit gunstig voor de kopers? Niet alleen de transactieprijs is gedaald, het aantal woningen wat in de verkoop is gekomen is gestegen: 7 procent ten aanzien van vorig jaar. Toch blijft de marktkrapte in combinatie met de lage rente de hoge prijzen ondersteunen.

Volgens Peter Boelhouwer – Hoogleraar Housing systems aan de TU-Delft – is er een prijsdaling geweest in het derde kwartaal van vorig jaar. Maar een echte verklaring daarvoor zegt hij niet te hebben. Eén van de oorzaken kan het hoge prijsniveau zijn. Daardoor vertrekken gezinnen de stad uit. Een andere reden kan zijn, dat beleggers terughoudender worden. De prijzen liggen nu zo hoog, dat ook verhuur (te) weinig rendement oplevert. Als de investeerders wegvallen, daalt de vraag automatisch ook.

Het aantal nieuwbouwwoningen in de koopsector waarvoor een bouwvergunning is verleend, lijkt licht te zijn gestegen in het vierde kwartaal in 2018. Oorzaak mede doordat er beleidswijzigingen in het Bouwbesluit per 1 januari 2019 zijn ingaan waardoor extra vergunningen zijn afgegeven in de tweede helft van 2018.

SEM Makelaars ziet de woningmarkt toch veranderen, nog geen kantelpunt maar kopers zijn kritischer geworden (en terecht!) en niet elke woning in aanbod verkoopt even snel. Vergeleken met het klimaat van de afgelopen jaren, biedt dit meer kansen voor kopers.