Bel ons

Teleurgestelde reacties op de miljoenennota

De overheid benoemt wel de urgentie van de problemen maar heeft geen concrete maatregelen. De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) is wel blij dat de noodzaak om meer woningen te realiseren bij het kabinet is doorgedrongen.

Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld in de energietransitie, die betaalbaar en haalbaar gehouden moet worden maar waarvoor de energiebelasting op gas wel flink verhoogd wordt (gemiddeld € 150,- per huishouden). Er staat geen isolatiesubsidie tegenover de verhoogde energienota. Daarbij twijfelt Eigen Huis aan de doelstelling om 75.000 huizen  per jaar te bouwen. Dit doel kan alleen met veel extra inspanning behaald worden. Dat er wel 100 miljoen uitgetrokken voor wordt is geen garantie voor een betere aanpak.

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, vindt dat het kabinet vooral een goed verhaal moet hebben over de energienota richting de bewoners. Bijvoorbeeld door een gebouwgebonden lening, een lening voor verduurzaming die is gekoppeld aan het huis, niet aan de persoonlijke hypotheek.
De Woonbond is flink teleurgesteld dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen om de woningnood aan te pakken. Zo zeggen zijn: “Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit. Ten koste van de huurders en woningzoekende.”

Zo noemt de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes de plannen van het kabinet zelfs desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Marnix Norder zei in een reactie: “Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.”
De Hypotheker meent dat starters opnieuw aan de kant worden gezet door de overheid. Er zijn geen extra maatregelen genomen om kansen voor starters te vergroten.

Volgende keer over de zeer verschillend meningen over de activiteiten van beleggers in de woningmarkt en de gevolgen daarvan.